รับมอบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซล่าเซลล์) สำหรับติดตั้งบนหลังคาภายในโครงการโบ๊ทพลาซ่า โดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

นายบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการ และ นายภาณุพงศ์ กริชจนรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมรับมอบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซล่าเซลล์) สำหรับติดตั้งบนหลังคาภายในโครงการโบ๊ทพลาซ่า กับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณชนิต สุวรรณพรินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Customer Experience และ คุณทิพภอร สุขสราญฤดี ผู้จัดการอาวุโส สายงาน Customer Experience ณ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด พร้อมร่วมพูดคุยและจัดเทรนนิ่งให้แก่พนักงาน