โครงการปัจจุบัน

BOAT AVENUE RESIDENCE

ราคาเริ่มต้นที่ 36.0 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ

CASA SIGNATURE

ราคาเริ่มต้นที่ 17.50 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ

โครงการที่ผ่านมา

Shambhala Grand Villa

ราคาเริ่มต้นที่ 13.5 ล้านบาท

The First

ราคาเริ่มต้นที่ 3.59 ล้านบาท

Shambhala Sol

Casa Riviera

Hideaway Valley Chalong 02

Hideaway at Bypass 2

Hideaway Valley Chalong

Hideaway at Bypass

Deva Escape

ราคาเริ่มต้นที่ 15 ล้านบาท

Chateau De Plaza

Samkong Town Riverside

Samkong Park

Grand Boat Plaza

Samkong Town

ศูนย์การค้า

Boat Avenue Park & Playground

Bypass Biztown

Boat Plaza (Community Mall)

Boat Avenue & Container Mall