มอบอินทผาลัมและน้ำดื่ม ให้แก่มัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา ในเดือนรอมฎอน

คุณภาณุพงศ์ กริชจนรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด พร้อมพนักงาน ได้ร่วมมอบอินทผาลัมและน้ำดื่ม ให้แก่ มัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสนับสนุนและเห็นความสำคัญในเดือนรอมฎอน เพราะถือเป็นเดือนแห่งการสะสมความดี ซึ่งเป็นเดือนที่ประเสริฐยิ่งสำหรับชาวมุสลิม