Future of Wealth Management Forum จัดพอร์ตการลงทุนให้รุ่งทุกสถานการณ์

“Future of Wealth Management Forum จัดพอร์ตการลงทุนให้รุ่งทุกสถานการณ์” ณ โครงการ Deva Escape ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
.
งานสัมมนาครั้งนี้ มีวิทยากรรับเชิญสุดพิเศษ คือ คุณ ฟลุค เกริกพล มัสยวาณิช และ คุณ คิม ชัชวาลย์ วัฒนะโชติ ซึ่งได้ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่งและกลยุทธ์การลงทุน
.
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและความสนใจในงานในครั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน และได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ กลับไป บริษัทฯ หวังว่าจะได้มีโอกาสจัดงานคุณภาพเช่นนี้ขึ้นอีกครั้งในอนาคต