มอบอินทผาลัมและน้ำดื่ม ให้แก่ มัสยิดนูรุ้ลอิสลามียะฮ์ แหลมพันวา เพื่อเป็นการสนับสนุนเดือนรอมฎอน

คุณบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ได้ร่วมมอบอินทผาลัมและน้ำดื่ม ให้แก่ มัสยิดนูรุ้ลอิสลามียะฮ์ แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสนับสนุนและเห็นความสำคัญในเดือนรอมฎอน เพราะถือเป็นเดือนแห่งการสะสมความดี ซึ่งเป็นเดือนที่ประเสริฐยิ่งสำหรับชาวมุสลิม