ร่วมสนับสนุนนมผงสำหรับเด็ก ให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

คุณบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมกับ คุณเรวัติ อารีรอบ นายก อบจ ภูเก็ต สนับสนุนนมผงสำหรับเด็ก ให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 120 กล่อง