ภาพบรรยากาศแจกข้าวกล่องฟรีให้แก่ประชาชนชาวภูเก็ต

ภาพบรรยากาศแจกข้าวกล่องฟรีให้แก่ประชาชนชาวภูเก็ตที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หน้าสำนักงานบริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ซึ่งจัดแจกข้าวกล่องฟรีวันละ 200 กล่อง (ยกเว้นวันอาทิตย์)โดยจัดแจกอย่างต่อเนื่องจนถึง 23 กันยายน 64 เวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไป