โบ๊ทพัฒนาแจกฟ้าทะลายโจรให้ลูกบ้านต้านโควิด

#โบ๊ทพัฒนาแจกฟ้าทะลายโจรให้ลูกบ้านต้านโควิด #เพราะความอุ่นใจและสุขภาพของลูกบ้านคือสิ่งที่เราใส่ใจ
จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันที่สูงอย่างต่อเนื่อง จึงอาจเกิดความวิตกกังวลต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกบ้าน โบ๊ทพัฒนาจึงจัดแจกต้นฟ้าทะลายโจรฟรีให้กับลูกบ้านทุกหลังและยังปลูกที่สวนส่วนกลาง 100 ต้น ทั้งโครงการ Casa Signature, Project F และอื่นๆ เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีที่ต้องใช้ในอนาคต
ทั้งนี้ฟ้าทะลายโจรมี “สารแอนโดรกราโฟไลค์” (Andrographolide) ที่มีสรรพคุณช่วยต้านไวรัสและช่วยบรรเทาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการที่ไม่รุนแรง (ผู้ติดเชื้อสีเขียว) เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง โดยสามารถใช้ใบสดมาต้มแล้วดื่มหรือจะนำใบไปตากแห้งแล้วบดบรรจุแคปซูนเพื่อทานเป็นยา โดยปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ