ร่วมมอบบริจาคสิ่งของและอาหาร ให้แก่ Hotel Isolation โควิดแม่และเด็กแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เกิด Hotel Isolation โควิดแม่และเด็กแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับและดูแลเด็กและครอบครัว
บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัดนำโดยคุณเศกสรรณ์ น้อมระวี ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน ได้ร่วมมอบบริจาคสิ่งของและอาหาร อาทิเช่น สมุดวาดภาพระบายสี ดินสอ สีไม้ ขนม นม และอื่นๆ ณ โรงพยาบาลสนามราชภัฏภูเก็ต โดยมี ดร.เฉลิมรัฐ ค้ำชูชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษเป็นตัวแทนรับมอบ
#โบ๊ทพัฒนาขอเป็นหนึ่งแรงใจให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน #BoatpattanaCare