โบ๊ทพัฒนาแจกข้าวกล่องฟรี จำนวน 5,600 กล่อง เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. – 23 ก.ย. 64 เวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไป

#โบ๊ทพัฒนาแจกข้าวกล่องฟรี
ปัจจุบันชาวภูเก็ตกว่าหลายคนกลายเป็นคนตกงานและขาดรายได้จากการปิดของสถานประกอบการหรือหยุดดำเนินการ จากการแพร่ระบาดอย่างยาวนานของโรคโควิด-19 จากจังหวัดที่เคยมีรายได้ต่อหัวเกือบสูงที่สุดของประเทศ ตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนอย่างมากเพราะแม้จะขาดรายได้แต่ประชาชนยังคงต้องเสียค่าใช้จ่ายตามเดิม
โบ๊ทพัฒนาเองถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการที่เกิดมาจากชาวภูเก็ต เพราะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากชาวภูเก็ตตลอดมา โบ๊ทพัฒนาจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนด้วยการจัดแจกข้าวกล่องฟรีจำนวน 5,600 กล่อง โดยจะแจกวันละ 150 กล่อง เป็นเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 8 ต.ค. 64 เวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไป โดยแจกทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) บริเวณหน้าสำนักงานบริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด
เราหวังว่าทุกกล่องจะเป็นการเติมกำลังใจเล็กๆไม่มากก็น้อยที่จะช่วยเยียวยาและทำให้ชาวภูเก็ตทุกคนผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้