ร่วมมอบเงินสนับสนุนแก่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปลูกต้นไม้)

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด นำโดยนายบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการ และ นายนิยม บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปลูกต้นไม้) ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ