ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 ณ วัดรัษฎาราม อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 – บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 ณ วัดรัษฎาราม อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
.
บริษัทฯ ได้รวบรวมปัจจัยเงินทำบุญ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนบูรณะเสนาสนะของพระภิกษุ สามเณร และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
.