โบ๊ทพัฒนาร่วมมอบข้าวสารจำนวน 7,700 กิโลกรัมเเก่ประชาชน เนื่องในงานเเซยิดเทพกวนอู

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ได้ร่วมมอบข้าวสารจำนวน 7,700 กิโลกรัมเเก่ประชาชน เนื่องในงานเเซยิดเทพกวนอู เเละเพื่อร่วมสมทบทำบุญแก่ทางศาลเจ้า ณ ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน โดยในงานนี้ มีประชาชน เข้ามารับข้าวสารกว่า 1,500 คน
.
#Boatpattanacare #โบ๊ทพัฒนา #BOATPATTANA