ร่วมบริจาคน้ำดื่มพร้อมเงินสนับสนุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากโรคโควิด19

คุณบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มพร้อมเงินสนับสนุนสำหรับจัดทำข้าวกล่อง เพื่อร่วมแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลามียะฮ์ แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต
#BoatpattanaCare #ช่วยเหลือชุมชนสู้ภัยโควิด