บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | โบ๊ท แอสเซท แมนเนจเมนท์ (B.A.M.)

โบ๊ท แอสเซท แมนเนจเมนท์ (B.A.M.)

หน่วยงานบริหารทรัพย์สินที่ให้บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าของ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด แบ่งเป็น  3 ส่วน คือ

บริการสายด่วน Hotline เปิดให้บริการทางด้านการรับสายแจ้งเหตุต่างๆและให้คำปรึกษาทางด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นสายด่วนที่ไว้รับเรื่องร้องทุกข์ของลูกค้าโบ๊ทพัฒนา HOTLINE 094-591-1916

@bdg9424s