บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | บุญ ยงสกุล “นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต”