บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | ภูเก็ตเมืองแห่งศักยภาพ ในมุมมองของ ปอย ตรีชฎา