Boat pattana Co., Ltd. | News and CSR

News and CSR

asda

25 October 2561 READ MORE

บริษัท ภูเก็ต โบ๊ทลากูน จำกัด และบริษัทในเครือฯ ร่วมทำบุญบริจาค มอบรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

16 May 2561 READ MORE

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “งานสมโภชภูเก็ต ๒๓๓ ปี”

25 April 2561 READ MORE

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ขอขอบคุณลูกบ้าน เพื่อนพนักงาน และผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน โดยให้บริษัทฯ เป็นจุดรวบรวมสิ่งของบริจาคนำส่งศาลเจ้าปุดจ้อ (เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561) และส่งมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ

12 April 2561 READ MORE

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินเจ ที่ อ๊ามจุ้ยตุ่ย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต

20 October 2560 READ MORE

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริจาคเงินให้กับศาลเจ้าและสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนเทศกาลกินเจภูเก็ต ตุลาคม 2556, กันยายน 2557 & ตุลาคม 2558

11 October 2559 READ MORE

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริจาคชุดโต๊ะเก้าอี้ให้กับ โรงเรียนบ้านป่าคลองชีพ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่น มกราคม 2555

3 October 2559 READ MORE

โครงการ Bike for Dad

1 December 2558 READ MORE

โครงการ งานลอยกระทงโบ๊ทพลาซ่า/ Loy Krathong at Boat Plaza

12 November 2558 READ MORE

โครงการบูรณะพลับพลาที่ประทับเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

31 October 2558 READ MORE

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริจากเงินให้กับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่น กันยายน 2557 & กรกฎาคม 2558

10 September 2558 READ MORE

โครงการปันจะศิลป์/Sharing the Art Projects

28 June 2558 READ MORE

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ช่วยเหลือกรณีไฟไหม้ซุปเปอร์ชีป ตุลาคม 2556

11 October 2557 READ MORE