บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | เสนอขายที่ดิน

เสนอขายที่ดิน

เอกสารประกอบในการนำเสนอขายที่ดิน
1. แผนที่ตั้งของที่ดินอย่างชัดเจนพร้อมระบุเนื้อที่รวมทั้งหมด และราคาที่นำเสนอ
2. สำเนาโฉนดที่ดิน
3. ระวางที่ดินหรือรูปที่ดิน
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้นำเสนอขาย
รายชื่อเจ้าหน้าที่
คุณ ภาณุพงศ์
เวลาในการนำส่งเอกสาร
จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
สถานที่นำส่งเอกสาร
143/185 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร 076 390 456
แฟ้กซ์ 076 390 979
อีเมล์ lands@boatpattana.com

แผนที่ในการจัดส่งเอกสาร