บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | Hideaway @ Bypass – Хайдавэй @ Байпасс