โบ๊ทพัฒนา อาสาฝากทิ้ง ขยะอิเล็กทรอนิกส์

โบ๊ทพัฒนา อาสาฝากทิ้ง ขยะอิเล็กทรอนิกส์
เชิญชวน ลูกบ้านโบ๊ทพัฒนา ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่าง มือถือ แทปเล็ต สายชาร์จ หูฟัง พาวเวอร์แบงก์ หรือ แบตเตอรี่มือถือ เพื่อที่จะนำไปกำจัดและรีไซเคิลได้อย่างถูกวิธี โดยสามารถฝากทิ้งได้ที่ จุดรับ “ฝากทิ้ง ขยะอิเล็กทรอนิกส์” สำนักงานใหญ่ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 พฤษภาคมนี้
ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ปัญหาที่กำลังเพิ่มความรุนแรงขึ้นเป็นเท่าตัว ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องเร่งให้ความสำคัญกับการทิ้งอย่างถูกที่และถูกวิธี เพราะขยะประเภทนี้ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และหากกำจัดผิดวิธีสารพิษที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เหล่านั้น อาจรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมและยังปลดปล่อยสารพิษโดยตรงต่อสุขภาพในระยะยาวของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับขยะ
โบ๊ทพัฒนาจึงออกมาตั้งจุด “ฝากทิ้ง ขยะอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ถูกนำไปกำจัดหรือรีไซเคิลได้อย่างถูกวิธี และช่วยลดการเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.