ร่วมสนับสนุนวัสดุปรับปรุงห้องน้ำ ให้แก่โรงเรียนบ้านในทอน

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมสนับสนุนวัสดุปรับปรุงห้องน้ำได้แก่ กระเบื้องยี่ห้อ Cotto ให้แก่โรงเรียนบ้านในทอน จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้น้องๆ ได้มีห้องน้ำที่สะอาดใช้

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.