บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | โครงการ งานลอยกระทงโบ๊ทพลาซ่า/ Loy Krathong at Boat Plaza

โครงการ งานลอยกระทงโบ๊ทพลาซ่า/ Loy Krathong at Boat Plazaบริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด จัดกิจกรรมงานลอยกระทงและประกวดหนูน้อยนพมาศ บริเวณ โบ๊ทพลาซ่า