บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | โครงการปันจะศิลป์/Sharing the Art Projects

โครงการปันจะศิลป์/Sharing the Art Projectsบริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมกับ โครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดภูเก็ต, สถานีวิทยุ 89.75MHz.เรดิโอทริป, สถานีวิทยุเสียงสามยอดภูเก็ต 95.0MHz., สถานีวิทยุ 96.0MHz.โอเพ่นมายด์, อันดามันฮิต สเตชั่น และนิดจะศิลป์แกลเลอรี่ จัดกิจกรรมประกวดศิลปะเด็ก “TO BE NUMBER ONE ปันจะศิลป์ ภูเก็ต” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The More I See @ Boat Plaza” โดยมี ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานร่วมด้วย นายบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการบริษัทโบ๊ทพัฒนา จำกัด, นายขจรศักดิ์ เรียนดารา ประธานกรรมการนโยบาย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต และผู้บริหารสถานีวิทยุ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ นิดจะศิลป์ แกลลอรี่ และ โครงการโบ๊ทพลาซ่า จังหวัดภูเก็ต