บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | โครงการบูรณะพลับพลาที่ประทับเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

โครงการบูรณะพลับพลาที่ประทับเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริจารคเงินสนับสนุนการบูรณะพลับพลาที่ประทับ เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณสะพานหิน ภูเก็ต