บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมบริจาคเตียงผู้ป่วย แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแสน

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมบริจาคเตียงผู้ป่วย แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแสนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมบริจาคเตียงผู้ป่วย แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแสน