บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านพิธีกรรมทางศาสนาจังหวัดภูเก็ต วัดโฆษิตวิหาร

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านพิธีกรรมทางศาสนาจังหวัดภูเก็ต วัดโฆษิตวิหารเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านพิธีกรรมทางศาสนาจังหวัดภูเก็ต วัดโฆษิตวิหาร