Boat pattana Co., Ltd. | บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินเจ ที่ อ๊ามจุ้ยตุ่ย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินเจ ที่ อ๊ามจุ้ยตุ่ย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต