Boat pattana Co., Ltd. | บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “งานสมโภชภูเก็ต ๒๓๓ ปี”

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “งานสมโภชภูเก็ต ๒๓๓ ปี”บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “งานสมโภชภูเก็ต ๒๓๓ ปี” ซึ่งงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายนนี้ ณ ลานมังกร (ฮ่ายเหล็ง) วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่บ้านเมือง รวมทั้งประชาชนผู้อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เห็นความสำคัญในการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองภูเก็
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการการจัดงาน คุณสุมาลี/คุณสนอง โทร.081-7669505