บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด มอบเงิน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และผู้ประสบภัย พายุปาบึก

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด มอบเงิน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และผู้ประสบภัย พายุปาบึกณ จวนผู้ว่าฯ เช้านี้ คุณบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด มอบเงิน แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คุณภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่

และผู้ประสบภัย พายุปาบึก
ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านให้พื้นที่ประสบภัยครับ