บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด มอบที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน บริเวณตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด มอบที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน บริเวณตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตคุณบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการ และ คุณภาณุพงศ์ กริชจนรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมงานบริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด มอบที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน บริเวณตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นทางสาธารณะปรโยชน์ กับตำบลรัษฎา รับมอบโดยคุณภูดิท รักษาราษฏร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา