บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริจากเงินให้กับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่น กันยายน 2557 & กรกฎาคม 2558บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริจากเงินให้กับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่น กันยายน 2557 & กรกฎาคม 2558