บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริจาคชุดโต๊ะเก้าอี้ให้กับ โรงเรียนบ้านป่าคลองชีพ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่น มกราคม 2555

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริจาคชุดโต๊ะเก้าอี้ให้กับ โรงเรียนบ้านป่าคลองชีพ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่น มกราคม 2555บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริจาคชุดโต๊ะเก้าอี้ให้กับ โรงเรียนบ้านป่าคลองชีพ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่น
มกราคม 2555