บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ขอขอบคุณลูกบ้าน เพื่อนพนักงาน และผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน โดยให้บริษัทฯ เป็นจุดรวบรวมสิ่งของบริจาคนำส่งศาลเจ้าปุดจ้อ (เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561) และส่งมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ขอขอบคุณลูกบ้าน เพื่อนพนักงาน และผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน โดยให้บริษัทฯ เป็นจุดรวบรวมสิ่งของบริจาคนำส่งศาลเจ้าปุดจ้อ (เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561) และส่งมอบให้วัดพระบาทน้ำพุบริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ขอขอบคุณลูกบ้าน เพื่อนพนักงาน และผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน โดยให้บริษัทฯ เป็นจุดรวบรวมสิ่งของบริจาคนำส่งศาลเจ้าปุดจ้อ (เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561) และส่งมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ