บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | บริษัทโบ๊ทพัฒนา ร่วมสมทบทุนเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านในทอน จังหวัดภูเก็ต

บริษัทโบ๊ทพัฒนา ร่วมสมทบทุนเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านในทอน จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 บริษัทโบ๊ทพัฒนา ร่วมสมทบทุนเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านในทอน จังหวัดภูเก็ต