บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | คุณบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ร่วมกับสำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดงานมอบรางวัล “Phuket Property Awards for Expo 2018”

คุณบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ร่วมกับสำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดงานมอบรางวัล “Phuket Property Awards for Expo 2018”คุณบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ร่วมกับสำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ได้จัดงานมอบรางวัล “Phuket Property Awards for Expo 2018” ให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต

ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต