บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด | เกี่ยวกับเรา

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยคุณบุญ ยงสกุล ผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มงานโบ๊ทลากูนภูเก็ต (กลุ่มงานที่มีความหลากหลายทางธุรกิจ เช่น ท่าจอดเรือระดับโลก โรงแรมระดับหรู อพาร์ทเม้นปล่อยเช่า เป็นต้น)

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ เราจะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ของประเทศไทย ที่สร้างสรรค์บริการครบวงจรให้กับลูกค้า ด้วยความรับผิดชอบ ความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ ทั้งต่อชุมชนและผู้ที่มีส่วนร่วม

เหนือสิ่งอื่นใด เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าในวันนี้อาจจำเป็นไม่เพียงพอสำหรับพวกเขาในวันพรุ่งนี้ ด้วยเหตุนี้ภารกิจของเราคือ การบูรณาการความต้องการในปัจจุบันและอนาคต คำนึงถึงการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

เหนือสิ่งอื่นใด

เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าในวันนี้อาจจำเป็นไม่เพียงพอสำหรับพวกเขาในวันพรุ่งนี้ ด้วยเหตุนี้ภารกิจของเราคือ การบูรณาการความต้องการในปัจจุบันและอนาคต คำนึงถึงการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ (VISION)

“ มุ่งสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เชิงการท่องเที่ยวและพักผ่อน เพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุน ในพื้นที่ฝั่งอันดามันของประเทศไทย ”

“ To be the Leading Tourism & Leisure Property Developer in Andaman Provinces of Thailand “

พันธกิจ (MISSIONS)

> บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ และจริงใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและ สิ่งแวดล้อม

> สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยบูรณาการความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้มีรูปแบบที่แตกต่าง เพื่อความประทับใจของผู้อยู่อาศัยและลูกค้า

> ใส่ใจบริการหลังการขายให้ดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้าและผู้อยู่อาศัย

> ควบคุมดูแล การบริหารงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลา งบประมาณ และคุณภาพตามมาตราฐานที่กำหนดไว้

> พัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร

 • 2562
 • Shambhala Grand Villa
 • 2561
 • Project F
 • 2561
 • Casa Signature
 • 2560
 • The First
 • 2559
 • Hideaway Valley Chalong
 • 2559
 • Hideaway @ Bypass 2
 • 2559
 • Casa Riviera
 • 2558
 • Hideaway @ Bypass
 • 2558
 • Deva Escape
 • 2557
 • Chateau De Plaza
 • 2556
 • Bypass Biztown
 • 2555
 • Boat Avenue and Container Mall
 • 2555
 • Grand Boat Plaza
 • 2554
 • Samkong Town Riverside
 • 2554
 • Boat Plaza (Community Mall)
 • 2553
 • Samkong Park
 • 2552
 • Samkong Town