โครงการ ไฮด์อเวย์ แอท บายพาส / Hideaway Bypassช่วงราคา: 2.8 - 30 ล้านบาท

โครงการ ไฮด์อเวย์ แอท บายพาส เป็นโครงการที่ออกแบบที่อยู่อาศัยสไตล์รีสอร์ท บนถนนบายพาสซึ่งถือว่าเป็นถนนศักยภาพสูงของเกาะภูเก็ต โครงการนี้จะเป็น Mixed Residential Complex ที่มีการนำเสนอที่อยู่อาศัยสไตล์รีสอร์ท เน้นความอยู่สบายและเป็นส่วนตัวบนทำเลทอง

 

Price Range: 2.8 - 30 million baht

Hideaway @ Bypass project is situated at Bypass road which is considered a potential location for doing business. It is a mixed residential complex which designed in a resort-style emphasizing on the comfort and privacy.


สิ่งอำนวยความสะดวก / Facilities: