โครงการ แกรนด์ โบ๊ท พลาซ่า / Grand Boat Plazaช่วงราคา: 5 - 13 ล้านบาท

โครงการนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยคุณภาพในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสไตล์รีสอร์ท บ้านทุกหลังถูกออกแบบให้คล้ายรีสอร์ท มีสวนอยู่กลางบ้าน ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันสัมผัสธรรมชาติมากขึ้นกว่าโครงการทั่วไป

 

Price Range: 5 - 13 million baht

This project is designed to meet the housing needs of environmental quality in natural style. Each home is designed to resemble the resort. Garden in the house to make everyday experience more natural than a typical project.


สิ่งอำนวยความสะดวก / Facilities: