โครงการ ชาร์โต้ เดอร์ พลาซ่า / Chateau De Plazaช่วงราคา: 5 - 7 ล้านบาท

โครงการ ชาร์โต้ เดอร์ พลาซ่า เป็นโครงการอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ที่เน้นความแปลกใหม่ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสที่ผสมผสานเอาความเป็นศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดในโซน โบ๊ทพลาซ่า-สามกอง

 

Price Range: 5 - 7 million baht

Chateau De Plaza is a two-storey commercial building project which emphasize the exotic of Sino-Portuguese architectural style combining the art of East and West together harmoniously. As a unique feature, located on the best location in the zone of Boat Plaza – Samkong.


สิ่งอำนวยความสะดวก / Facilities: