ซีเอสอาร์ / CSRบริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริจาคเงินให้กับศาลเจ้าและสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนเทศกาลกินเจภูเก็ต
ตุลาคม 2556, กันยายน 2557 & ตุลาคม 2558

Boat Development Co., Ltd. donates money to Local Officer and Chinese Temple during Phuket Vegetarian Festival October 2013, September 2014, & October 2015

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริจากเงินให้กับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่น
กันยายน 2557 & กรกฎาคม 2558

Boat Development Co., Ltd. donates money to Phuket Wittayalai School to support Local School
September 2014 & July 2015

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริจาคชุดโต๊ะเก้าอี้ให้กับ โรงเรียนบ้านป่าคลองชีพ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่น
มกราคม 2555

Boat Development Co., Ltd. donates tables and chairs to Ban-Pa-Klong-Sheep School to support Local School
January 2012

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ช่วยเหลือกรณีไฟไหม้ซุปเปอร์ชีป
ตุลาคม 2556

Boat Development Co., Ltd. donates drinking water to Super Cheap
October 2013โครงการ Bike for Dad

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมแจกน้ำในกิจกรรม Bike for Dad บริเวณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ภูเก็ต
ธันวาคม 2558

Boat Development Co., Ltd. participates in Bike for Dad activities by donating drinking water
December 2015

โครงการบูรณะพลับพลาที่ประทับเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริจารคเงินสนับสนุนการบูรณะพลับพลาที่ประทับ เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณสะพานหิน ภูเก็ต

Boat Development Co., Ltd. donates money for the restoration of Prince Chumphon Veterans Memorial Shrine at Sapanhin Phuket

กันยายน 2558

โครงการ งานลอยกระทงโบ๊ทพลาซ่า/ Loy Krathong at Boat Plaza

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด จัดกิจกรรมงานลอยกระทงและประกวดหนูน้อยนพมาศ บริเวณ โบ๊ทพลาซ่า

Boat Development Co., Ltd. arranges Loy Krathong activities and Children Beauty Contest at Boat Plaza.

พฤศจิกายน 2558

โครงการปันจะศิลป์/Sharing the Art Projects

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมกับ โครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดภูเก็ต, สถานีวิทยุ 89.75MHz.เรดิโอทริป, สถานีวิทยุเสียงสามยอดภูเก็ต 95.0MHz., สถานีวิทยุ 96.0MHz.โอเพ่นมายด์, อันดามันฮิต สเตชั่น และนิดจะศิลป์แกลเลอรี่ จัดกิจกรรมประกวดศิลปะเด็ก "TO BE NUMBER ONE ปันจะศิลป์ ภูเก็ต" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "The More I See @ Boat Plaza" โดยมี ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานร่วมด้วย นายบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการบริษัทโบ๊ทพัฒนา จำกัด, นายขจรศักดิ์ เรียนดารา ประธานกรรมการนโยบาย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต และผู้บริหารสถานีวิทยุ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ นิดจะศิลป์ แกลลอรี่ และ โครงการโบ๊ทพลาซ่า จังหวัดภูเก็ต

Boat Development Company Limited with TO BE NUMBER ONE project in Phuket, Radio station 89.75MHz. Radio Trip, Radio station 95.0MHz. Sinag Sam Yod, Radio station 96.0MHz. Open Mind, Andaman Hit Station and Nitjasin art gallery have organized an art contest for children "TO BE NUMBER ONE Sharing the Arts Phuket" under the concept of "The More I See @ Boat Plaza" by Dr. Jirawat Tanthong, Director of the Center for Development and Learning. ICT Phuket, presided over the opening ceremony together with Mr. Boon Yongsakul, Chairman of Boat Development Co., Ltd., Mr. Kajornsak Reandara, Chairman of Skills development and ICT learning centers in Phuket and Management team of radio stations on June 28, 2015 at Nitjasin art gallery and Boat Plaza Project in Phuket.